Emotet Malware ตัวร้าย ตัวอันตราย

Emoted Malware

Emotet เป็น มัลแวร์ประเภทหนึ่งที่จะเน้นในเรื่องของการโจรกรรมข้อมูลทางธนาคาร ผู้ที่มีการนำมัลแวร์ตัวนี้มาแพร่มักจะมีจุดประสงค์ในเรื่องของการโจรกรรมข้อมูลในด้านการเงิน ซึ่งมีความอันตรายเป็นอย่างมาก ยิ่งในบุคคลที่มีการทำธุรกิจต่าง ๆที่จำเป็นที่จะต้องมีการใช้งาน Application ของทางธนาคารในการทำธุรกรรมต่าง ๆบ่อยครั้ง โดยที่ Hacker จะทำการแพร่กระจาย Emotet Malware ตัวนี้ผ่านทางสัญญาณการเชื่อมต่อ Wi-Fi

Emoted Malware อันตราย

จึงมีผู้คนเป็นจำนวนมากที่ถูกโจรกรรมข้อมูลทางการเงินไปได้ด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการเข้าใช้งาน Application ของทางธนาคาร ถึงแม้ว่า Application ของทางธนาคารนั้นจะมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาเป็นอย่างมาก แต่หากผู้ใช้งานมีการเชื่อมต่อโดยผ่านสัญญาณการเชื่อมต่อ Wi-Fi ในการเข้าใช้งาน Application ของทางธนาคาร ก็จะทำให้ Hacker สามารถที่จะโจรกรรมข้อมูลไปได้

โดย Hacker นั้นจะทำการค้นหา Wi-Fi ในพื้นที่ ๆตนเองอยู่ และทำการเจาะเข้าระบบของ Wi-Fi นั้น พยายามที่จะคาดเดารหัสผ่านในการเข้าใช้งาน Wi-Fi เมื่อสามารถเข้าใช้งาน Wi-Fi ได้แล้วก็จะทำการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆที่กำลังเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi นี้ และทำการปล่อย Emotet Malware ให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆที่กำลังเชื่อมต่ออยู่ หากผู้ที่กำลังเชื่อมต่ออยู่นั้นมีการเข้าใช้งาน Application ของทางธนาคาร ข้อมูลต่าง ๆก็จะถูกส่งไปยัง Hacker ได้อย่างง่ายดาย โดยผ่านสัญญาณการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้นโดยที่ผู้ที่ถูกโจรกรรมข้อมูลไม่สามารถที่จะรู้ตัวได้เลย

Emoted Malware ยอดอันตราย

Emotet Malware ต้องระวังเรื่อง Wi-Fi ให้ดี

รวมไปถึงสัญญาณการเชื่อมต่อ Wi-Fi ภายในบ้านก็สามารถที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นได้ เพราะ Hacker นั้นสามารถที่จะเจาะเข้าสัญญาณการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้อย่างง่ายดายจากการคาดเดารหัสผ่านในการเข้าใช้งาน ผู้ที่มีการติดตั้งสัญญาณการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่บ้านจึงควรที่จะมีการตั้งรหัสผ่านในการเข้าใช้งานที่ค่อนข้างที่จะคาดเดาได้ยาก เพื่อไม่ให้ Hacker สามารถที่จะคาดเดารหัสผ่านได้อย่างง่ายดาย

แต่ทั้งนี้ในการเข้าใช้งาน Application ที่เกี่ยวข้องกับทางการเงินทุกชนิดไม่ควรที่จะมีการเชื่อมต่อโดยผ่านสัญญาณการเชื่อมต่อ Wi-Fi ต่าง ๆเพราะมีโอกาสสูงเป็นอย่างมากที่จะถูกโจรกรรมข้อมูลทางการเงินไปได้ ถึงแม้จะเป็นการใช้งานในระยะเวลาสั้น ๆก็ตาม ในการใช้งาน Application ทางธนาคารจึงควรที่จะเชื่อมต่อโดยใช้ Internet โทรศัพท์มือถือของตนเองในการเข้าใช้งานหรืออาจเป็น Hotspot ที่เป็นอุปกรณ์ส่วนตัวของตนเองในการเชื่อมต่อจะมีความปลอดภัยในการเข้าใช้งานที่สูงมากกว่า

Emoted Malware ตัวร้าย

และควรที่จะมีการ Update การ Scan Virus ต่าง ๆภายในอุปกรณ์ของคุณอยู่เสมอ ถ้าจะให้ดีควรที่จะทำก่อนการเข้าใช้ Application ของทางธนาคารทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลในทางการเงิน และทำการเปิดใช้งาน Firewall เพื่อไม่ให้ Hacker สามารถที่จะแพร่กระจาย Malware ต่าง ๆมาสู่อุปกรณ์ของเราได้

อย่าลืมติดตามข่าวเทคโนโลยี ตลอดเวลา เพราะการพัฒนาไม่มีวันหยุดนิ่งนะคะ

#apogee#ข่าวเทคโนโลยี#ข่าวไอที#ข่าวนวัตกรรม