ระบบปฏิบัติการ Android ใช้งานถูกวิธี ก็ปลอดภัยได้

สาเหตุที่ผู้คนมักจะเลือกใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการ IOS มากกว่าการเลือกใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการ Android นั่นก็เพราะ มีความปลอดภัยในการใช้งานสูงจากสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง Virus ที่จะเข้ามาทำลายระบบต่าง ๆหรือในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบปฏิบัติการ IOS นั้นมีความสามารถในการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้งานที่สูง ผู้คนส่วนใหญ่จึงมักที่จะเลือกที่จะใช้ระบบปฏิบัติการ IOS มากว่า เพราะไม่ต้องกังวลในเรื่องของข้อมูลว่าจะมีการรั่วไหลไปถึงผู้อื่นได้ และยังปลอดภัยหายห่วงในเรื่องของ Virus ต่าง ๆที่จะเข้ามาทำลายระบบต่าง ๆอีกด้วย

แต่ทั้งนี้ในปัจจุบันระบบปฏิบัติการ Android นั้นก็ได้มีการพัฒนาระบบในหลาย ๆด้าน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าการใช้งานให้มีความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นได้ ถึงจะยังไม่สามารถรักษาความปลอดภัยได้ดีเท่ากับระบบปฏิบัติการ IOS ก็ตาม แต่การรู้วิธีการในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และการใช้งานที่ถูกวิธีนั้น ก็สามารถที่จะมีความปลอดภัยในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Android ได้เช่นกัน

            ในการใช้งาน Application ต่าง ๆในการค้นหาข้อมูลผ่านทาง Internet ผู้คนส่วนมากมักที่จะเลือกใช้ Google Chrome แต่หากเป็นระบบปฏิบัติการ Android นั้นคุณควรที่จะเลือกใช้ Firefox ในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆทาง Internet มากกว่า เพราะ Google Chrome นั้นอาจยังมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้กับผู้ใช้งานไม่มากพอหากมีการใช้งานผ่านทางระบบ Android การเปลี่ยนมาใช้ Firefox แทนจะเป็นการรักษาความปลอดภัยในด้านของข้อมูลส่วนตัว และป้องกัน Virus ต่าง ๆที่จะมาทำลายระบบได้มากกว่า

            ในปัจจุบันนั้นมักจะมีการตรวจสอบ Email ต่าง ๆผ่านทางโทรศัพท์มือถือเพิ่มมากขึ้น มากกว่าการตรวจสอบ Email ต่าง ๆผ่านทางคอมพิวเตอร์ เพราะมีความยุ่งยากมากกว่า ผู้คนจึงมักที่จะตรวจสอบ Email ต่าง ๆทางโทรศัพท์มือถือ เพราะสามารถที่จะตรวจสอบได้ทันที และง่ายดาย ดังนั้นหากเป็นการใช้งานผ่านทางระบบ Android ในการตรวจสอบ Email ที่เป็นบัญชี Gmail จะมีการ Scan ข้อความต่าง ๆของคุณ

ซึ่งจะสามารถทำให้ข้อมูลของคุณรั่วไหลได้ และไม่มีความเป็นส่วนตัว ดังนั้นควรที่จะหันมาใช้ icloud.com ซึ่งเป็นบริการจาก Apple ID เป็น Email หลักในการใช้งานมากกว่า เพราะมีความปลอดภัยที่สูงเป็นอย่ามาก ไม่มีการ Scan ข้อมูลต่าง ๆที่เป็นข้อมูลส่วนตัว และยังสามารถใช้ได้กับในระบบ Android ได้อีกด้วย

            ในการใช้งาน Google Maps ควรที่จะมีการตั้งค่าความปลอดภัยขั้นสูง โดยการตั้งค่าการปิดประวัติตำแหน่ง เพื่อไม่ให้บุคคลอื่นสามารถที่จะเข้าถึงตำแหน่งของเราได้ จะสามารถรักษาความปลอดภัยในการใช้งานได้เป็นอย่างดี

            และสุดท้ายวิธีการที่จะช่วยให้การใช้โทรศัพท์มือถือผ่านทางระบบ Android ของคุณปลอดภัยก็คือ ไม่ควรที่จะเลือกใช้ Application Massage ที่มีมาให้ในระบบ Android ในการส่งข้อความต่าง ๆ เพราะไม่มีความปลอดภัยในด้านความเป็นส่วนตัว ไม่มีการใส่รหัสผ่านก่อนการเข้าใช้งาน ควรที่จะหันมาใช้ Application ที่มีการใส่รหัสผ่านก่อนการเข้าใช้งานจะมีความปลอดภัยมากกว่า เช่น Application Line เป็นต้น

#ข่าวเทคโนโลยี#ข่าว 2020#apogee-ccd