ใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะอย่างไร ให้ปลอดภัย

ใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะอย่างไร ให้ปลอดภัย

ในบางครั้งก็มีความจําเป็นที่จะต้อง ใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด หรือสถานที่อื่น ๆอีกมากมายซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกคน ทั้งนี้การใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะนั้นก็มีความเสี่ยงอย่างยิ่งในการถูกผู้อื่นนําข้อมูลไปใช้

ดังนั้นจึงควรรู้วิธีการที่จะ ใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะให้ปลอดภัย จากการถูกผู้อื่นนําข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆไปใช้งาน

1. เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งหากมีการใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะ ไม่ควรที่จะใช้ในการทําธุรกรรมต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับทางการเงิน เพราะมีความเสี่ยงสูงในการถูกโจรกรรมข้อมูลทางการเงินเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวที่มีความสําคัญ ดังนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่ห้ามทําอย่างเด็ดขาด

2. หลีกเลี่ยงการใช้คีย์บอร์ดสาธารณะ เพราะอาจมีการติดตั้งการบันทึกการใช้งานคีย์บอร์ดไว้ เมื่อมีการใส่รหัสผ่านในการเข้าใช้งานต่าง ๆโดยใช้คีย์บอร์ดก็จะทำให้ผู้ที่ติดตั้งการบันทึกการใช้งานนั้นสามารถที่จะนำรหัสผ่านนั้นไปใช้งานได้ จึงควรเปลี่ยนการตั้งค่าโดยใช้งาน On Screen Keyboard แทน

3. หากมีการดาวน์โหลดข้อมูลหรือไฟล์งานต่าง ๆไว้ภายในคอมพิวเตอร์หลังจากการใช้งานแล้ว ไม่ควรลืมที่จะลบไฟล์นั้นออกจากคอมพิวเตอร์ให้หมด เพื่อความปลอดภัยในการถูกผู้อื่นนําข้อมูลหรือไฟล์นั้นไปใช้งานต่อ

4. หากมีการเข้าใช้งานบัญชี Social media ต่าง ๆไม่ควรลืมที่จะทำการออกจากระบบทุกครั้ง เพราะหากมีผู้อื่นเข้ามาใช้งานต่อ จะสามารถเข้าใช้งานบัญชีของเราได้อย่างง่ายดาย

คอมพิวเตอร์สาธารณะมีความเสี่ยงจริงหรือไม่

5. เมื่อเข้าชมเว็บไซต์ต่าง ๆ ระบบคอมพิวเตอร์จะมีการบันทึกประวัติการเข้าชมไว้ หากมีผู้ที่มาใช้งานต่อทําการค้นหาประวัติการเข้าชมก็จะสามารถรู้ได้ทันทีว่ามีการใช้งานเว็บไซต์ใดบ้าง ให้ล้างประวัติการเข้าชมให้หมด เพื่อความปลอดภัยในการเข้าชมเว็บไซต์ต่าง ๆ

6. เมื่อทำการเข้าสู่ระบบต่าง ๆ Browser จะมีการสอบถามว่าต้องการบันทึกรหัสผ่านในการเข้าใช้งานหรือไม่ ห้ามบันทึกโดยเด็ดขาด เพราะเมื่อมีคนมาใช้งานต่อจากจะสามารถเข้าสู่ระบบต่าง ๆได้ เพราะ Browser ได้ทำการบันทึกรหัสผ่านไว้เรียบร้อยแล้ว

7. ในขณะที่กําลังใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะไม่ควรที่จะลุกไปที่อื่น เพราะการเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้อาจมีบุคคลอื่นแอบมาลักลอบใช้งานได้

8. ไม่ควรนำอุปกรณ์ Flash drive มาใช้งานกับคอมพิวเตอร์สาธารณะ เพราะมีโอกาสสูงมากที่จะติด Virus จากคอมพิวเตอร์สาธารณะได้ เพราะมีผู้คนใช้งานเป็นจำนวนมาก

9. ในการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะหากมีการใช้งานบ่อยครั้ง ควรที่จะมีEmail สำรองในการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะไว้ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลที่มีความสำคัญ

10. หลังจากการใช้งานคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วควรที่จะ Restart เครื่องก่อนทุกครั้ง เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำการล้างประวัติการใช้งาน และข้อมูลต่าง ๆในการใช้งานให้หมด

11. สุดท้ายหากไม่แน่ใจในเรื่องของความปลอดภัยของรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบหรือบัญชี Social media ต่าง ๆก็ควรที่จะมีการเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีหลังจากการใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะเรียบร้อยแล้วเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัย

#ข่าวเทคโนโลยี#apogee-ccd