พื้นที่เต็ม ปัญหาของสาวก iPhone

ลบแคช iphone

            ถึงแม้ว่า iPhone และ iPad นั้นจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของค่ายที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานเป็นอย่างมากก็ตาม แต่หากมีการใช้งานเป็นเวลานานหรือมีการใช้ข้อมูลต่าง ๆที่มากจนเกินไปก็อาจที่จะทำให้ iPhone และ iPad ของคุณนั้นมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ช้าลง และพื้นที่เต็ม

และเมื่อพื้นที่ในการใช้งานน้อยลง นอกจากประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์จะช้าลงแล้ว การดาวน์โหลดสิ่งต่าง ๆก็อาจจะไม่สามารถที่จะทำได้ เพราะมีพื้นที่ในการรับข้อมูลไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงควรรู้วิธีการเพิ่มพื้นที่ให้กับ iPhone และ iPad เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อพื้นที่เต็ม

            ผู้คนที่ใช้ iPhone และ iPad ส่วนมากนั้นมักที่จะมีการเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆโดยผ่าน Application Safari ที่มีการติดตั้งมาให้พร้อมกับอุปกรณ์นั้น ๆตั้งแต่การเริ่มใช้งาน และยังไม่สามารถที่จะลบ Application นี้ออกได้อีกด้วย ทั้งนี้อีกสาเหตุที่ผู้คนส่วนมากมักที่จะใช้ Application Safari ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ

ลบแคช iphone

นั่นก็เพราะ มีการรักษาความปลอดภัยที่สูงกว่าการเข้าใช้งานเว็บไซต์ผ่านทาง Application อื่น และยังไม่ต้องเสียเวลาหรือเปลืองพื้นที่ในการใช้งานโดยการดาวน์โหลด Application อื่นมาใช้ในการเข้าใช้เว็บไซต์ต่าง ๆอีกด้วย เพราะสามารถเข้าใช้งานได้เหมือนกัน แต่ทั้งนี้ในการเข้าใช้งาน Application Safari นั้นจะมีแคชข้อมูลจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆถูกเก็บไว้ภายในความจำของอุปกรณ์ iPhone และ iPad

“ลบแคช” เพื่อเพิ่มพื้นที่ใน iPhone และ iPad

ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น และยังเป็นการเปลืองพื้นที่ในการใช้งานอีกด้วย จึงควรที่จะลบแคชข้อมูลในส่วนนี้ออกไปเพื่อให้มีพื้นที่ในการใช้งานที่มากขึ้น และเพื่อให้ iPhone และ iPad ของคุณมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย โดยการเข้าไปที่การตั้งค่า

จากนั้นเข้าไปที่การตั้งค่าของ Application Safari จะมีปุ่มล้างประวัติ และข้อมูลเว็บไซต์อยู่ ให้กดล้างทันที แค่เพียงเท่านี้ก็จะสามารถเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานได้บางส่วนแล้ว และจะเป็นการทำให้อุปกรณ์ของคุณนั้นมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ลบแคช iphone

หากอุปกรณ์ของคุณมีการดาวน์โหลด Application ต่าง ๆมากมาย ก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะตรวจสอบว่ามี Application ใดบ้างที่คุณไม่ได้ใช้งานหรือมีการใช้งานที่น้อยมากนัก และไม่มีความจะเป็นในการใช้งาน ก็ควรที่ลบ Application นั้นออกเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ว่างให้กับ iPhone และ iPad ของคุณ

และในการลบ Application นั้นจะเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างในการใช้งานของคุณได้มากเลยทีเดียว และจะทำให้การทำงานของ iPhone และ iPad นั้นมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น

และสุดท้ายหลังจากการทำการลบแคชข้อมูลที่ไม่จำเป็น และการลบ Application ต่าง ๆที่ไม่ได้ใช้งานออกแล้วนั้น ให้ทำการปิดเครื่อง iPhone และ iPad และทำการเปิดการใช้งานใหม่ เพื่อเป็นการเริ่มต้นระบบในการทำงานใหม่ จะทำให้ iPhone และ iPad ของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ลบแคช iphone

และมีพื้นที่ว่างในการดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งยังทำให้การใช้งานนั้นมีความเร็วที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย เนื่องจาก iPhone และ iPad ของคุณนั้นไม่ต้องเก็บข้อมูลที่มากจนเกินไปจนมีผลกับประสิทธิภาพในการทำงานต่าง ๆ อย่าลืมติดตามข่าวเทคโนโลยี ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพราะเทคโนโลยีไม่หยุดเพื่อรอเรา…