มาทำความรู้จักกับเทคโนโลยี AI

AI ชื่อที่เราคงได้ยินกันบ่อย ปัญญาประดิษฐ์ ที่ไม่ใช่โปรแกรมที่กลายเป็นเทคโนโลยีที่แพร่หลายกันในปัจจุบัน เช่น AI ใช้ประมวลผล AI ใช้วิเคราะห์อัตลักษณ์ AI ใช้แปลภาษา และหุ่นยนต์ AI

AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence ภาษาไทย คือ ปัญญาประดิษฐ์ หรือจะอธิบายอีกอย่างว่า AI คือ ระบบประมวลผล ที่มีการวิเคราะห์เชิงลึก คล้ายความฉลาดของมนุษย์ หรือเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะความสามารถในการคิดเองได้และสามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นการกระทำได้ ระบบประมวลผล ที่สามารถส่งผลออกมาเป็นการกระทำได้ เช่น การแปลภาษา เกิดจากการประมวลผลจากข้อความรับเข้า แล้วแปลงออกมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง เป็นต้น

AI เรียนรู้ไม่ต่างจากการเรียนรู้ของมนุษย์ เช่น “จำ” แล้ว “คิด” ตาม เช่น เด็กที่เห็นหน้าพ่อแม่ซ้ำๆ ทุกวัน และป้อนเสียงเรียก “พ่อ” “แม่” ไปให้เด็ก นานๆ เข้า เด็กคนนั้นก็จะสามารถมองหน้าแล้วเรียก “พ่อ” “แม่” ออกมาได้โดยอัตโนมัติ

การเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ ฝึก AI ก็คือ “ข้อมูล” โดยใส่ข้อมูลเป็นจำนวนมากเข้าไปในเครื่อง แล้วก็ใช้โปรแกรมทำให้เครื่องเรียนรู้ ทำให้เครื่องสามารถทำนายข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น Google Photo เป็นบริการรับฝากภาพฟรีของ Google เพราะ Google ต้องการตัวอย่างรูปภาพเป็นจำนวนมากให้คอมพิวเตอร์ของเขาเรียนรู้ ลองค้นหารูปใน Google Photo โดยพิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหาลงไปเจ้า Google Photo ก็จะเปิดทุกรูปที่มีข้อมูลที่เราต้องการค้นหามาให้ Googleจะจดจำและเรียนรู้ว่าแต่ละภาพนั้นคืออะไร ทำให้ AI สามารถทำงานได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับการเทรน และลักษณะของข้อมูลที่เราฝึกใส่ลงไป ดังนั้น เราจึงได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ AI ที่หลากหลาย นั้นเพราะในการสื่อสาร เป็นการสื่อสารแบบ Snapshot หรือ พูดถึง AI เพียงด้านใดด้านหนึ่ง 

กลไกการทำงานของ AI คือ ระบบประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ และมี Machine Learning เป็นส่วนประกอบ ซึ่งเจ้า Machine Learning นี้ ก็มี Algorithm ที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับโจทย์ และข้อมูลที่ใช้เทรน เช่น Deep-Learning เป็น Algorithm ที่เหมาะกับข้อมูลซับซ้อนขนาดใหญ่ Random Forests เป็น Algorithm ที่ใช้สำหรับโจทย์ Supervised เป็นต้น

การจะใช้ AI จึงต้อง “วิเคราะห์” และ “เลือก” ให้ถูกกับจุดประสงค์ของการใช้งาน และยังต้องคำนึงถึง “ข้อมูล” ที่ใช้เทรน และ บำรุงรักษา AI อีกด้วย

ปัจจุบันมีการนำเอาเทคโนโลยี AI มาใช้ทำงานแทนมนุษย์หลายอย่างเช่น PERSADO การตลาดออนไลน์ ช่วยทำเนื้อหาทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและไม่มีคำว่าผิดพลาด, ROSS ระบบAI กฎหมายที่ช่วยให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ, BABYLON ระบบAI สำหรับซักประวัติและวินิจฉัยโรคกับผู้ป่วยและสามารถติดตามข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วยไม่ให้เกิดโรคภัยในภายภาคหน้า และอื่นๆอีกมากมาย

มนุษย์ฉลาดก็จริงนะคะ แต่ AI สามารถทำงานได้โดยไม่เหนื่อยไม่ล้า ไม่ต้องนอนไม่ต้องทานข้าวเหมือนอย่างมนุษย์นั้นเองค่ะ แต่ AI ก็ไม่ได้เข้ามาเพื่อแย่งงานของมนุษย์นะคะ แต่จะเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเราได้ดีขึ้นและยังอำนวยความสะดวกให้มนุษย์ได้ทำงานง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ