Quantum Computer คืออะไร

หากจะนำเสนอเกี่ยวกับ Quantum Computer นั้นจะต้องเริ่มจาก Quantum Bit กันก่อน ซึ่งเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ควอนตัมนั้นเริ่มมาจาก Superposition ใน Quantum Physics  เมื่ออนุภาคขนาดเล็กสามารถมีอยู่ได้หลายที่ในขณะเดียวกัน และคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ฐานหรือหน่วยที่เล็กที่สุดของการคำนวณคือ Binary Digits หรือ Bit ซึ่งจะมีสถานะเป็น 0 และ 1 แต่คอมพิวเตอร์ควอนตัมเราไม่สามารถรู้ค่าของมันได้เลย มันอาจจะเป็น 0 หรือเป็น 1 หรืออาจจะเป็นทั้ง 0 และ 1 ก็ได้ เราจะรู้ค่าของมันได้ก็ต่อเมื่อ เราทำการวัดค่าของมัน ซึ่งก็คือ Superposition นั่นเอง Qubit จะยังไม่แสดงเป็นค่าใดค่าหนึ่ง ถึงแม้ที่ค่านั้นอาจจะถูกกำหนดไว้แล้ว

Concept ของ Quantum Bit หรือ Qubit

โดยปกติ 1 Bit จะเก็บค่าแค่ 0 และ 1 แต่ Qubit จะเก็บค่าได้มากกว่าคือถ้าไม่เป็น 0 และ 1 ก็เป็นทั้งคู่ หรือไม่เป็นทั้งคู่ นั่นแปลว่าใน 1 Qubit จะเกิดความเป็นไปได้ 2 แบบ ซึ่งตาม Concept ของ Superposition แล้ว หากเรามี 2 Qubit จะเกิดความเป็นไปได้ 4 แบบ และ 3 Qubit จะเกิดความเป็นไปได้ 8 แบบ อยู่ในรูปแบบ 2 กำลัง X

 

Quantum Computer ทำงานอย่างไร

ชิปของ Quantum Processor ค่าไฟฟ้าจะถูกสะท้อนไป สะท้อนมาในวงจรแบบพิเศษ ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากอลูมิเนียมบนชิปซิลิกอน โดยวงจรจะตีพลังงานกลับไปมาด้วยพลังงานไฟฟ้าที่แตกต่างกันจำนวน 2 ค่าคือ 0 และ 1 เพื่อที่จะแปลงเป็นค่าสถานะควอนตัม ในแต่ละชิปของ Quantum Processor จะมี Qubit จำนวนมาก แต่ละ Qubit ต้องกำหนดตัวเองเป็น 1 สถานะ แต่จะต้องมี 2 ระดับในนั้น และเมื่อมีอนุภาคอื่นมาจับคู่เพื่อเกิดปฏิกิริยากับ Qubit แล้ว จะทำให้สถานะควอนตัมใน 2 ระดับนั้น ถูกแยกออกจากกันได้ เกิดเป็น Clean Qubit Environment และเรายังสามารถควบคุมตัว Qubits เหล่านั้นให้มันจับคู่กัน หรือแลกเปลี่ยนพลังงานได้ตามความต้องการ

เทคโนโลยี Quantum Computer จะส่งผลอะไรต่อจากนี้บ้าง

–   AI ที่สามารถพูดคุย และมีการสนทนาได้อย่างกับคนจริงๆ ซึ่ง AI หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถพูดคุยและตอบสนองต่อคนที่สนทนาด้วยในปัจจุบันนั้น ยังต้องใช้เวลาในการประมวลผลเพื่อสื่อสารไปมาอยู่บ้าง แต่ถ้ามาถึงยุคของคอมพิวเตอร์ควอนตันแล้วนั้น หากนำเทคโนโลยี AI และคอมพิวเตอร์ควอนตัมมาใช้งานร่วมกัน AI พวกนี้จะสามารถเข้าถึงการคำนวณที่รวดเร็วอย่างมาก ทำให้ตอบโต้หรือสื่อสารกับคนได้อย่างสมูท เหมือนพูดคุยกับคนจริงๆเลยทีเดียวเชียว

–  จากเทคโนโลยี Machine Learning อาจจะสามารถสร้างยาชนิดใหม่ได้ ด้วยการคำนวณที่รวดเร็วมาก ทำให้ทุกอุตสาหกรรมส่วนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมถึงงานในด้านการแพทย์ด้วย ซึ่งเทคโนโลยีอย่าง Machine Learning จะเป็นส่วนช่วยในการคำนวณเพื่อหาสูตรยาใหม่ๆ ที่น่าจะสามารถนำมาใช้รักษาโรคที่ยังไม่มีทางรักษาในปัจจุบัน หรืออาจจะมีอยู่แล้ว แต่ช่วยในด้านการลดต้นทุนลงได้มากเลยทีเดียว

–  ด้านความปลอดภัยที่ซับซ้อนจน Hacker แทบไม่สามารถเจาะได้ คอมพิวเตอร์ควอนตัมนั้นนอกจากจะมีการคำนวณที่เร็วมากแล้วนั้น ประโยชน์ที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยก็คือ ระบบความปลอดภัย เพราะการที่ Hacker จะสามารถ Hack ระบบคอมพิวเตอร์ควอนตัมนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะระบบ Quantum Key และระบบ Quantum Safe Algorithm ซึ่งจริง ๆ ในปัจจุบันมีบริการที่เริ่มใช้การเข้ารหัสด้วยระบบ QSC (Quantum- Safe Cryptography) อย่าง ETSI